บอลลาด ออฟ อะ ธิน แมน

บอลลาด ออฟ อะ ธิน แมน

วันและเวลา : 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2557
-

สถานที่ : 338 โอไอดาแกลเลอรี่

หมวดหมู่ : งานแสดงศิลปะ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

Ballad Of A Thin Man

 

 

ผลงานชุดหนังสือภาพ โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์
 
งานเปิดตัวหนังสือและงานเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดี 3 เมษายน พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 18:00 - 20:00
เปิดให้เข้าชมที่ 338 OIDA Gallery ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
Ballad Of A Thin Man ชุดผลงานที่คัดสรรมาจากการเดินทางในอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553
 
ผลงานหนังสือภาพที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ จะแบ่งภาพถ่ายออกเป็นสามส่วน ซึ่งพบเห็นในระหว่างการ เดินทางจาก Bangalore สู่ Kashmir จาก Kashmir สู่ Ladakh และจาก Ladakh สู่ New Delhi
 
นอกจากหนังสือที่จะเปิดตัวในครั้งนี้ ผลงานยังประกอบไปด้วยภาพถ่าย บทความ และวัตถุ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ในลักษณะสภาพของการทำความเข้าใจเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ ผลงานศิลปะจัดวาง สะท้อนการถอดใจความเชิงกวี รอยฝังใจอันเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่ท่องเที่ยวไปอย่างไร้จุดหมาย หรืออาจเรียกว่านิราศร่วมสมัย งานประพันธ์ประเภทหนึ่งที่เป็นเหมือนบทบันทึกของการเดินทาง