นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข”

นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข”

วันและเวลา : 12 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2555
11.00 – 18.00 น. (อังคาร – อาทิตย์)

สถานที่ : หอศิลป์ 23

หมวดหมู่ : งานแสดงศิลปะ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : หอศิลป์ 23

รายละเอียด :

นิทรรศการ สมยศ หาญอนันทสุข

 

 

 

 

 

 

 

หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบริการเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหอศิลป์ g23 ได้นำเสนอนิทรรศการร่วมสมัยของศิลปินชาวไทยและต่างประเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นผลงานศิลปะที่มีขนบทางสุนทรียภาพที่เรียบง่าย งดงาม ดำเนินไปบนธรรมเนียมปฎิบัติทางศิลปะมากกว่าที่จะท้าทายความคิดอ่านซึ่งเป็นรูปแบบงานศิลปะที่ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และทุกความรู้พื้นฐานสามารถเข้าถึงได้ และยังได้นำเสนอผลงานศิลปะที่ดำเนินไปบนกระบวนการทดลอง โดยมีสื่อศิลปะที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ฯลฯ นอกจากนี้หอศิลป์ยังเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์เพื่อให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะและศิลปินมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความเข้มแข็งในพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
สำหรับการเริ่มต้นศักราชใหม่นี้ หอศิลป์ g23 มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการจิตรกรรมของ สมยศ หาญอนันทสุข ศิลปินไทยที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่เมืองมิวนิกประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ซึ่งหลังจากที่จบการศึกษาได้ใช้ชีวิตและทำงานศิลปะที่นั่นมาเป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี ซึ่งประสบการณ์การเรียนการทำงานศิลปะในต่างแดนของศิลปินนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ชมงานศิลปะในเมืองไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลป์อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาที่หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งนี้
 
สมยศ หาญอนันทสุข เป็นศิลปินไทยที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียงในระดับสากล โดยผลงานจิตรกรรมของสมยศดำเนินไปในแนวทางนามธรรม ที่ดำรงสาระทางสุนทรียะที่เป็นส่วนตัว  อันเป็นสาระที่เต็มไปด้วยการบริโภคผ่านแนวคิดวัตถุนิยมที่ได้มีการคัดสรรและเลือกสรรแล้ว จึงทำให้รูปทรงและพื้นผิวในผลงานของเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสาระของการบริโภคข้อมูลในแต่ละห้วงเวลา นิทรรศการครั้งนี้ หอศิลป์ g23 ได้ร่วมกับศิลปินรวบรวมและคัดสรรผลงานตลอดระยะสิบกว่าปีนับแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในนิทรรศการจะพบเห็นพัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงของแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินได้เป็นอย่างดี
 
นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข” จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2555 ณ หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

สิ่งพิเศษ :

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์: 0 2649 5000
โทรสาร: 0 2258 2255
อีเมล์: infog23@gmail.com

เว็บไซต์ : http://g23.swu.ac.th