ตามรอยพระราชา

ตามรอยพระราชา

วันและเวลา : 27 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556
-

สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

ตามรอยพระราชา

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 66 ปี ที่ปวงชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงอุ้มชูอุปถัมภ์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งจากภัยธรรมชาติ จากภาวะการณ์ต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ตามรอยพระราชา" โดยนำบางส่วนของโครงการในพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจมาเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆ และเยาวชน ได้เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงได้รับทราบหลักคิดและหลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยทำให้พสกนิกรมาตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ เพื่อที่เด็กๆ และเยาวชนจะได้ยึดถือและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตน โดยเนื้อหาของนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ครั้งนี้ จะกล่าวถึงโครงการในพระราชดำริต่างๆ กล่าวคือ แก้มลิง ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา แกล้งดิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลานิลจิตรลดา หญ้าแฝก พร้อมทั้งหยิบยกเรื่องราวจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา เข้ามาสอดแทรก ซึ่งภาพยนตร์การ์ตูนนี้จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนได้ติดตามรับทราบถึงโครงการใน พระราชดำริและพระราชกรณียกิจได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นตัวจุดประกายชวนให้ติดตามและเข้าถึงหลักคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
 
นอกจากนี้ธนาคารยังได้มีการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดีวีดีการ์ตูนแอนิเมชั่นเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา โดยจะมีการนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระราชา” นี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ติดต่อสอมถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2544-4525-7

 

 

 

 

ตามรอยพระราชา-2   ตามรอยพระราชา-3   ตามรอยพระราชา-4   ตามรอยพระราชา-5   ตามรอยพระราชา-6   ตามรอยพระราชา-7   ตามรอยพระราชา-8   ตามรอยพระราชา-9  

รายละเอียดเพิ่มเติม :