งานไหว้ครูมวยไทยและมหกรรมศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

งานไหว้ครูมวยไทยและมหกรรมศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

วันและเวลา : 15-17 มีนาคม 2554
ตลอดทั้งวัน

สถานที่ : สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รายละเอียด :

ชมพิธีไหว์ครูมวยไทย การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ การแข่งขันมวยไทยโบราณ กระบี่-กระบอง การแข่งขันคีตมวยไทย (แอโรบิคไทย) การแสดงแสง-เสียง ศึกนายขนมต้ม การแข่งขันกีฬาไทยโบราณ (ชนไก่ มวยตับจาก ฯลฯ) การสาธิตและออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

งานไหว้ครูมวยไทยและมหกรรมศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 02250 5500 ต่อ 3492