งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”

งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”

วันและเวลา : ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553
ทุกวัน 19.00 - 20.00 และ21.00 - 22.00 (ยกเว้นวันธรรมดาแสดงรอบแรกรอบเดียว)

สถานที่ : วัดมหาธาตุ อ. เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ : การเเสดงและละคร

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553
“ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งนครประวัติศาสตร์
10 - 19 ธันวาคม 2553
ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา ดำรงความเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทยนานถึง
417 ปี มีพระมหากษัตริย์ ปกครองแผ่นดิน 33 พระองค์ ได้มีการสั่งสมทาง วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทาง วัฒนธรรม ที่มีคุณค่าสืบต่อมา และกลายเป็นรากฐานของประเทศไทยและ วิถีชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ ด้วยความโดดเด่นของอารยธรรมกรุงศรี- อยุธยานี่เอง ประชาคมโลกโดยองค์การยูเนสโกจึงได้สถาปนาให้นคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น "มรดกโลก" ทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ การบริการ รถโดยสารประจำทางไป - กลับ กรุงเทพ - อยุธยา , รถล้อยาง (รถไฟเล็ก) วิ่งรอบบริเวณงาน การรักษา ความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจการบริการ ด้านการรักษา พยาบาลเบื้องต้น จากหน่วย บริการเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองเมืองมรดก โลก และสัมผัส บรรยากาศความรุ่งเรืองในอดีตกับประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้งสำคัญในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2553 ณ วัดมหาธาตุกิจกรรมภายในงาน
พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณการแสดงแสง-เสียง วัดมหาธาตุ
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 6 ธันวาคม 2553 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
การแสดงแสง-เสียง ชุด “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”
การจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตลาดย้อน ณ วัดหลังคาขาว บริเวณการแสดงแสง-เสียง
กิจกรรมตลาดน้ำ บริเวณบึงพระรามข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
การแสดงเวทีกลาง
- การแสดงดนตรีพื้นบ้าน วันที่ 10 ธันวาคม 2553
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 11-16 ธันวาคม 2553
- การประกวดธิดากรุงเก่า(พ่อดุ ลูกสาวสวย) วันที่ 17 ธันวาคม 2553
- การประกวดธิดาช้าง วันที่ 18 ธันวาคม 2553
- การประกวดแต่งกายผ้าขาวม้า
- การออกสลากกาชาดการกุศลพิเศษ วันที่ 19 ธันวาคม 2553
การออกร้านกาชาด
การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
มหกรรมสินค้าสหกรณ์
มหกรรมอาหารอิ่มอร่อย บริเวณคุ้มขุนแผน
การจัดรถไฟฟ้าเล็กวิ่งรอบงาน
คาราวานสินค้า ลิเก ภาพยนตร์ ชมฟรีตลอดงาน

งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-2   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-3   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-4   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-5   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-6   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-7   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-8   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-9   งานแสดงแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2553 “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี”-10  

ราคา : 500 บาท
400 บาท (21.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม :