งานแสดงสินค้านานาชาติด้านธุรกิจห้องเย็นและระบบแช่แข็ง

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านธุรกิจห้องเย็นและระบบแช่แข็ง

วันและเวลา : 27-29 เมษายน 2560
10.00-18.00 น.

สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

หมวดหมู่ : งานแสดงสินค้า

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

Asia COLD CHAIN SHOW 2017

 

 

Asia COLD CHAIN SHOW 2017 เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านธุรกิจห้องเย็นและระบบแช่แข็ง จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางประตูการค้า รับ AEC และกลุ่มประเทศ BIMSTEC  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของตลาดธุรกิจห้องเย็นและระบบเเช่แข็งตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นเวทีทางการค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ  

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :