งานแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2552“ตอนกรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน”

งานแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2552“ตอนกรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน”

วันและเวลา : 10 ถึง 20 ธันวาคม 2552
19.00 น., 19.30 น., 20.30 น.

สถานที่ : บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ : การเเสดงและละคร

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งนครประวัติศาสตร์
10 - 20 ธันวาคม 2552
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา ดำรงความเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทยนานถึง
417 ปี มีพระมหากษัตริย์ ปกครองแผ่นดิน 33 พระองค์ ได้มีการสั่งสมทาง วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทาง วัฒนธรรม ที่มีคุณค่าสืบต่อมา และกลายเป็นรากฐานของประเทศไทยและ วิถีชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ ด้วยความโดดเด่นของอารยธรรมกรุงศรี- อยุธยานี่เอง ประชาคมโลกโดยองค์การยูเนสโกจึงได้สถาปนาให้นคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น "มรดกโลก" ทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534

การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ การบริการ รถโดยสารประจำทางไป - กลับ กรุงเทพ - อยุธยา , รถล้อยาง (รถไฟเล็ก) วิ่งรอบบริเวณงาน การรักษา ความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจการบริการ ด้านการรักษา พยาบาลเบื้องต้น จากหน่วย บริการเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา

งานแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2552“ตอนกรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน”-2   งานแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2552“ตอนกรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน”-3  

สิ่งพิเศษ :

• วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 Friday December 11, 2009 : 19.30 น.
• วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 Saturday December 12, 2009 : 19.00 น. 20.30 น.
• วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 Sunday December 13, 2009 : 19.00 น. 20.30 น.
• วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 Tuesday December 15, 2009: 19.30 น.
• วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 Wednesday December 16, 2009 : 19.30 น. -
• วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 Thursday December 17, 2009 : 19.30 น. -
• วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 Friday December 18, 2009 : 19.00 น. 20.30 น.
• วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 Saturday December 19, 2009 : 19.00 น. 20.30 น.
• วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 Sunday December 20, 2009 :19.00 น. 20.30 น.

ราคา : 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ :

เว็บไซต์ : http://www.thaiticketmajor.com/performance/ayuttha_heritage_fair09_eng...