งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 13

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 13

วันและเวลา : 18-19 มิถุนายน 2559
-

สถานที่ : เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 13

 

 

เชิญล่องใต้ไปเที่ยวงาน "เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ประจำปี 2559" (Koh Tao Festival 2016) ครั้งที่ 13 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
            ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ขอเชิญชวนผู้ที่หลงเสน่ห์ทะเลไทยเที่ยวชมงาน "เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ประจำปี 2559" หรืองาน Koh Tao Festival 2016  ซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมรักษ์เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงาน สถาบัน องค์กรด้าน การอนุรักษ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนชาวเกาะเต่า
 
 
            โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใต้ท้องทะเล ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และเพื่อประกาศศักยภาพ การเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม 1 ใน 5 ของ โลก และอันดับ 1 ของเอเชีย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เกาะเต่าจะเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ตลอดไป
 
            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนสอนดำน้ำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทำกับกิจกรรมในการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเล เช่น เก็บขยะใต้น้ำ, ปล่อยเต่า, ปล่อยหอยมือเสือ, ปลูกปะการัง และกิจกรรมเชิญชวนปั่นจักรยานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุจราจร รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว One More Bike One Less Car กิจกรรม One Free Day เกาะเต่า ใจดีฟรี 1 วัน 1 ร้าน 1 อย่าง 1 วัน ฟรี ทั่วทั้งเกาะให้ซึ่งกันและกัน พร้อมชมการประกวด Mr. & Miss Save Koh Tao ประจำปี 2559 การลงนามปฏิญญาเกาะเต่า และรับมอบธงสัญลักษณ์ ว่าด้วยเรื่อง "การร่วมกันอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรใต้ท้องทะเลร่วมกันอย่างยั่งยืน" ระหว่างชมรมรักษ์ เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า กับผู้ประกอบการเรือทัวร์ สถานประกอบการสอนดำน้ำ มัคคุเทศก์นำเที่ยวใต้ทะเล ทั้งจากเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า