งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

วันและเวลา : 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2558
-

สถานที่ : บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

รูปแบบการจัดงาน : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง จำลองเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ร้านเหล่ากาชาดจังหวัด และการแสดงมหรสพต่างๆ ทั้งนี้ สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2สะพานข้ามแม่น้ำแควเดิมได้รับความเสียหาย และรัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่ ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง เมื่อปี พ.ศ. 2489 จนสามารถใช้งานได้ดังเดิม ปัจจุบัน มีการยกย่องให้สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 
กิจกรรมภายในงาน : ได้แก่ การแสดงนิทรรศการในทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดง แสง สี เสียง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควโดยจำลองเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟและฝ่ายพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทำลายสะพานเพื่อตัดเส้นทางรถไฟที่เดินทางสู่ประเทศพม่า

 

 

 

งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-2   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-3   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-4   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-5   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-6   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-7   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-8   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-9   งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี-10  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : - ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี โทร : +66 3451 1213
- สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร: +66 3451 1778
- ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร : +66 3451 1200, +66 3451 2500

เว็บไซต์ : http://www.kanchanaburicity.com