งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

วันและเวลา : 17 ม.ค. 2555 - 21 ม.ค. 2555
07.00 น.เป็นต้นไป

สถานที่ : ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

รายละเอียด :

กองทัพเรือและจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ระลึกถึงและยกย่องเชิดชูวีรกรรม อันกล้าหาญของราชนาวีไทยในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 อันเป็นยุทธนาวีครั้งสำคัญยิ่งของกองทัพเรือไทย ในครั้งนั้น ฝรั่งเศสส่งกำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์เป็นเรือธง เรือสลุบ 2 ลำ และเรือปืน 4 ลำ เข้ารุกล้ำน่านน้ำไทย บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อจะเข้าระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของไทย เฉพาะเรือลามอตต์ปิเกต์เพียงลำเดียว ก็มีกำลังพลมากกว่ากำลังพลทั้งหมดของกำลังรบทางเรือไทย ที่รักษาการณ์อยู่บริเวณนั้นอันประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ถึงแม้ว่ากำลังรบของไทยจะเสียเปรียบอย่างมาก แต่วีรชนผู้กล้าหาญของไทยก็ยังมีขวัญและกำลังใจอันเข้มแข็ง ได้เข้าขัดขวางผู้รุกล้ำอธิปไตยและทำการต่อสู้อย่างสุดกำลัง ความสามารถ ยอมสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินและรักษาเอกราชด้วยความกล้าหาญ ซึ่งเหตุการณ์รบครั้งนั้น กำลังทางเรือของเราที่รักษาการณ์อยู่ สามารถทำให้กำลังทางเรือของฝรั่งเศสได้รับความเสียหาย และต้องล่าถอยไปในที่สุด

 
                                       
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง พิธีสวนสนามทางเรือในสถานที่เกิดเหตุการณ์ยุทธนาวี 2484 บริเวณเกาะหลัก เกาะลิ่ม เกาะเหลายา การวางพวงมาลาในบริเวณเกิดเหตุการณ์ มหรสพ ดนตรี การแสดงตลอดงาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านกาชาด
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง-2   งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง-3   งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง-4   งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : กองทัพเรือ อำเภอแหลมงอบ โทร. 0 3959 7143
ททท. สำนักงานตราด โทร. 0 3959 7259 - 60

การเดินทาง :