งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552

วันและเวลา : วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2552
ตลอดวัน

สถานที่ : บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

กิจกรรม
- สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าวิหารพระมงคลบพิตร
- การแสดงแสง-เสียง ณ วัดมหาธาตุ
- การจำลองบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลาดย้อนยุค ณ บริเวณพื้นที่หน้าการแสดงแสง-เสียง
- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า "ผลิตภัณฑ์ชุมชน" ของดี 16 อำเภอและกลุ่มจังหวัด ณ บึงพระราม
- การแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร พันธุ์ไม้ยอดนิยม ไม้ดอก ไท้ประดับ ณ บึงพระราม
- มหกรรมสินค้าอิ่มอร่อย อยุธยามรดกโลก นวดแผนไทย ณ คุ้มขุนแผน
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ณ วงเวียนน้ำพุ อยว.
- การประกวดพระเครื่องอยุธยา ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย การประกวดธิดากรุงเก่า ณ เวทีกลาง
- การออกร้านกาชาด สลากกาชาดการกุศล และรางวัลนาทีทอง ณ วงเวียนน้ำพุ อยว.
- คาราวานสินค้า ณ บึงพระราม

ชมขบวนแห่จำลองพระราชพิธี ครั้งหนึ่งในวังวัฒนธรรม งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา มรดกโลก
พระราชพิธีเดือนสี่

- พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ เป็นการพิธีประจำปีสำหรับพระนคร ทำเพื่อจะให้เป็นสวัสดิมงคลแก่พระนคร และพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนราษฎร พระราชพิธีเดือนห้า
- พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล (พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัจจา) เป็นพระราชพิธีใหญ่สำหรับแผ่นดินที่สืบมาแต่โบราณ มีคำอ้างถึงว่าเป็นพิธีระงับยุคเข็ญของบ้านเมือง
- พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน เป็นพระราชพิธีจัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่พระนครอัน ประกอบด้วย กระบวนธง กระบวนช้าง กระบวนม้า และกระบวนคน ซึ่งถ้าจัดเป็นกระบวนใหญ่ได้มากก็จะเป็นที่เกรงขาม แก่ปัจจามิตร เป็นเหตุให้ราษฎรมีความสวามิภักดิ์ในพระเจ้าแผ่นดิน พระราชพิธีเดือนสิบสอง
- พระราชพิธีจองเปรียง เป็นพระราชพิธีที่สวยงามในยามค่ำ เชื่อว่าเป็นการลดเคราะห์ ลอยโศก เปรียบเสมือนประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน

ลิ้มชิมรสอาหารตามเดือนพระราชพิธี
อาหารเดือนสี่ ได้แก่ ข้าวบุหรี่ อาจาด ต้มฟักสลักลาย (โบราณ) แกงมัสมั่น สตู ข้าวเหนียวแดง ยำส้มโอ ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม น้ำอัฏฐบาล
อาหารเดือนห้า ได้แก่ แกงคั่วส้มปลาเค็ม ขนมจีน น้ำยา น้ำพริก ลอดช่องน้ำกะทิ (ไข่กบ นกปล่อย นางลอย ไอ้ตื้อ) น้ำอัฏฐบาล
อาหารเดือนสิบสอง ได้แก่ สะเดาน้ำปลาหวาน (กุ้งเผา ปลาเผา) แกงร้อนใส่กะทิ ต้มกระดูกหมูถั่วลิสง ขนมเบื้องโบราณ ขนมค้างคาว ขนมคอเป็ด พริกกับเกลือ น้ำอัฏฐบาล

ชมการสาธิต การแกะสลักผัก ผลไม้ ศิลปะลายรดน้ำ อาหารตามประเพณี ขนมมงคลต่างๆ อาทิ จ่ามงกุฎ ทองเอก เสน่ห์จันทร์ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สนุกกับการจับจ่าย ซื้อสินค้าด้วย “เงินพดด้วง” การแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรม

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552-2   งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ :
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0 3532 2730-1
ที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0 3533 6563

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org