งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน

งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน

วันและเวลา : 2 มีนาคม 2556 - 3 มีนาคม 2556
09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : สนามสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

      การจัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งนี้ จ.ยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวา ยกระดับเศรษฐกิจ และรายได้ของผู้เลี้ยงนกเขาชวาให้สูงขึ้นด้วย 
       
                                               
 
       ภายในงานนอกจากจะเป็นการแข่งขันเพื่อสร้างมิตรภาพของผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวา หรือ “ชาวชวาวงศ์” ที่จะมีการเดินทางไปร่วมแข่งขันเวียนไปตามสนามต่างๆ ทั่วประเทศ และในประเทศใกล้เคียงเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ แล้ว ยังมีการจำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงนก กรงนกต่างๆ อีกด้วย โดยการแข่งขันครั้งนี้จะมีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงประเภทเสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียงประเภทดาวรุ่ง และประเภทนกเขาใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีนกเข้าร่วมจำนวน 2,000 นก
งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน-2   งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน-3   งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน-4   งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน-5   งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน-6   งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน-7  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา 0-7321-6738

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/See-and-Do/Events-and-Festivals/ASEAN-B...