งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

วันและเวลา : 16 ธันวาคม 2554 - 14 มีนาคม 2555
-

สถานที่ : ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : -

รายละเอียด :

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสสำคัญของคนไทยคือ

-          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554

-          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555

-          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555

 

การจัดงานในครั้งนี้แสดงศักยภาพให้นานาประเทศได้ทราบถึงความสามารถของคนไทยด้านการเกษตรรวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านพืชสวนให้แก่เกษตรกร นักวิชาการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพพืชสวนให้ก้าวหน้า ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการด้านพืชสวนระหว่างประเทศต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อันนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกผลิตผลการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการด้านต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สำนักงานบริหารจัดการโครงการฯ
เลขที่ 2521/11 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. 02-539-7791
Fax. 02-5397790

เว็บไซต์ : http://www.royalflora2011.com/index_eng.html