งานมรดกโลกบ้านเชียง

งานมรดกโลกบ้านเชียง

วันและเวลา : 12-24 กุมภาพันธ์ 2554
-

สถานที่ : บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

“ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ลำดับที่ 359 จากองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เนื่องจากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรก ที่มีความสำคัญในแถบเอเชียอาคเนย์ เพราะมีขั้นตอนและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุด เป็นแหล่งที่พบว่ามีการทำสำริด เหล็ก และเครื่องประดับโลหะบ้านเชียงรุ่นแรกที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับท้องถิ่น พบภาชนะทั้งลายขูดขีดขัดมัน ลายเขียนสีแดงอันเลื่องลือจำนวนมาก และหลักฐานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เก่าแก่แห่งหนึ่งทำให้ “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ” เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญล้ำค่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

กิจกรรม:
-พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ (เจ้าปู่ขุนเชียงสวัสดิ์)
-ชมขบวนแห่วัฒนธรรมรอบเมืองมรดกโลก
-โฮมพาแลงพร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
-การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
-การแสดงหมอลำ
-กลอนย้อนยุค
-การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านไทยพวน

งานมรดกโลกบ้านเชียง-2   งานมรดกโลกบ้านเชียง-3   งานมรดกโลกบ้านเชียง-4   งานมรดกโลกบ้านเชียง-5   งานมรดกโลกบ้านเชียง-6   งานมรดกโลกบ้านเชียง-7  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org