งานผลไม้ทองผาภูมิ

งานผลไม้ทองผาภูมิ

วันและเวลา : 18-20 มิถุนายน 2554
-

สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ชมการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะ ทุเรียน เชิญชวนนักท่องเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้จากสวน กิจกรรมการประกวดผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้ อำเภอทองผาภูมิ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีภูมิประเทศติดต่อกับประเทศพม่า ในส่วนของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำ ดังนั้นพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนผลไม้และผลิตผลการเกษตรต่างๆ ประกอบกับความสวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาลำเนาไพร แมกไม้และสายน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและธารน้ำน้อยใหญ่ ด้วยความที่มีศักยภาพและภูมิประเทศที่ดี การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในวันงานจัดให้มีการจำหน่ายผลไม้ของอำเภอทองผาภูมิ เช่น เงาะ สับปะรด ส้มโอ ลองกอง ซึ่งผลไม้ดังกล่าว ปลูกขึ้นในอำเภอทองผาภูมิ นอกจากนี้ยังมีการทำขนมพื้นเมือง ขนมทองโยะของชาวกะเหรี่ยง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง รำตง การแสดงพื้นบ้าน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางด้านผลไม้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ อันงดงามของอำเภอทองผาภูมิอย่างกว้างขวาง กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานมีการประกวดผลไม้ เลือกชมและชิมผลไม้ชั้นดีซึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อย เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ ลองกอง มังคุด การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว การแสดงต่างๆ ของชุมชน การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้และมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของสวนผลไม้ และนอกจากนี้แล้วท่านยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาลำเนาไพรที่สวยงาม

งานผลไม้ทองผาภูมิ-2   งานผลไม้ทองผาภูมิ-3   งานผลไม้ทองผาภูมิ-4   งานผลไม้ทองผาภูมิ-5   งานผลไม้ทองผาภูมิ-6   งานผลไม้ทองผาภูมิ-7   งานผลไม้ทองผาภูมิ-8   งานผลไม้ทองผาภูมิ-9   งานผลไม้ทองผาภูมิ-10  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ :
- อำเภอทองผาภูมิ โทร: +66 3459 9745
- ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร: +66 3451 1200, +66 3451 2500

เว็บไซต์ : http://www.thai.tourismthailand.org