งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559

วันและเวลา : 1-4 เมษายน 2559
-

สถานที่ : วัดกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนป๊อกตะวันออก

รายละเอียด :

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559

 

 

 

 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนป๊อกตะวันออกจัดงานสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2559 ณ วัดกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไต (ไทยใหญ่) ที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี ชี้ให้เห็นถึงความศรัทธา อันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง(แห่ครัวหลู่)นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณี ปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับ ชุมชนป๊อกปางล้อและวัดปางล้อ กำหนดจัดงานประเพณี ปอยส่างลองขึ้นในวันที่ 1-4 เมษายน 2559 รวม 3 วัน
 

 

 

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-2   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-3   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-4   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-5   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-6   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-7   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-8   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559-9  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2982 – 3

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org,www.travelmaehongson.org

การเดินทาง :