งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

วันและเวลา : 12 - 20 มกราคม 2557
-

สถานที่ : บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล หรืองานบุญเดือนหก จัด ณ ศาลหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวงวิญญาณและรำถวายเจ้าพ่อพญาแล ณศาลเจ้าพ่อหลังเก่า เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองและครอบครัว   
 
เจ้าพ่อ “พญาแล” หรือ “พระยาแล” เดิมมีชื่อว่า "นายแล" เป็นชาวเวียงจันทร์ที่อพยพมาอยู่ในเขตพญาฝ่อ-ภูพังเหย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า บ่อขี้โล หรือ บ่อโข่โล่ หรือเขตแผ่นดินสุดของแอ่งโคราชเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมานายแลได้นำทองคำที่ขุดได้ที่เขาพญาฝ่อไปถวายแด่รัชกาลที่ 3 และได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย ได้มาอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ และ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของ จ.ชัยภูมิ โดยมีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาชุมพลภักดี(แล)"   
 
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชาวชัยภูมิและชาวไทยอีสาน ที่ยึดเป็นประเพณีและถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมขบวนแห่บายศรีที่ชาวบ้านต่างร่วมใจทำขึ้นมาเพื่อสักการะอย่างยิ่งใหญ่  
 
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนบายศรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  

 

 

                                                             

 

 

 

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ-2   งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ-3   งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ-4   งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด : โทร. 0 4482 2502

เว็บไซต์ : http://thai.tourismthailand.org

การเดินทาง :