งานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต

งานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต

วันและเวลา : 12- 13 ธันวาคม 2552
-

สถานที่ : พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ย้อนอดีต นำท่านย้อนสู่ยุครอยต่อแห่งความทันสมัย รอยต่อแห่งชุมชนเมือง นำท่านสู่เรื่องราวเล่าเรื่องผ่านสิ่งของร่วมอนุรักษ์ของเก่า ณ พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งในปี 2553 จังหวัดปราจีนบุรีจะเปิดเป็นปีท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีความหลากหลาย ทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เขตผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ก่อเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเช่น ล่องแก่งหินเพิง เดินป่าท่องไพร นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ, โบราณสถานสระมรกต, ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ จึงร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก สมาคมการท่องเที่ยวปราจีนบุรี สมาคมนักข่าวจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดงาน“จุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต” ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต เป็นผลพวงมาจากการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ด้วยความรักในมนต์เสน่ห์ของของเก่าอย่าง“ตะเกียงโบราณ” ที่ค่อนข้างจะชื่นชอบเป็นส่วนตัว โดยเริ่มเก็บสะสมมาตั้งแต่รุ่นหนุ่ม จนนับปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของเก่านานาชนิด มุ่งเน้นจัดแสดงตะเกียงเก่านับหมื่นดวง เพื่อประชาสัมพันธ์“พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์” และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นหลัง และเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชนแบบพอเพียง จึงได้หารือและสรุปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานในบรรยากาศย้อนอดีตภายใต้งานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต นำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

• ชมการจุดตะเกียงโบราณ โชว์แสงสีสวยโดยเซียนตะเกียงทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 500 ดวง (12 ธันวาคม 2552)
• “ภาพเก่า เล่าเรื่อง” ถ่ายภาพเก็บความทรงจำร่วมย้อนอดีต
• ชมและร่วมกิจกรรมสนุก ๆ สไตล์งานวัด เช่น รำวงย้อนยุค สาวน้อยตกน้ำ ม้าหมุน ฯลฯ
• ชิมอาหารดังของเมืองปราจีนบุรีในบรรยากาศตลาดย้อนยุค
• ชมวิถีพื้นถิ่นร่วมสมัย และเลือกซื้อของฝากนานาชนิด อาทิ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านชุบทองเลี่ยมพระ มุมจิตกรภาพเหมือน สภากาแฟ ร้านไม้ดัดไม้มงคล สารพรรณของเด็กเล่น เป็นต้น

นางอธิชา โรจนสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีตนับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดปราจีนบุรีจะมีมุมมองใหม่ ๆที่ก่อเกิดจากภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวขึ้น รวมทั้งสร้างกระแสการเดินทางสู่พื้นที่เพื่อกระจายรายได้สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ททท.สำนักงานนครนายก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมย้อนอดีตรำลึกเรื่องเก่าผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่แฝงความหมายผ่านสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันภายในงานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดปราจีนบุรี สามารถจัดวางโปรแกรมการเดินทางแบบสบาย ๆ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นออกเดินทางจากบ้านแต่เช้า ใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองน้ำ อาทิ โรงเรียนนายร้อย จปร.เขื่อนขุนด่านปราการชล อุทยานพระพิฆเณศวร วัดพราหมณี วัดใหญ่ทักขิณาราม จากนั้นเดินทางเข้าร่วมงานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต เข้าที่พัก

วันที่สอง ตื่นแต่เช้า รับไออุ่นจากแสงแดดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เยี่ยมชมจุดชมวิว ณ ผาเดียวดาว ผาตรอมใจ จากนั้นมาทดสอบกำลังขาด้วยกิจกรรมเดินทางป่าท่องไพรเส้นทางน้ำตกเหวนรก และผ่อนคลายเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย พร้อมชมความงามของ “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ตึกแห่งความรักและภักดี ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม :