คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์

คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์

สถานที่ : เลขที่ 8/1 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ (King Power Complex) เป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจร โดยบริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่เดิมขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) [1] ที่ย้ายออกไป ยุบเลิกองค์การในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายในศูนย์การค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์-2   คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์-3   คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์-4   คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร : 02 677 8899

เว็บไซต์ : http://www.kingpower.com/