การแสดงโขน

การแสดงโขน

สถานที่ : 66 ศาลาเฉลิมกรุง ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ 10200

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพพระราชทานอันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ ๑๕๐ปี ประกอบกิจการ ด้านการแสดง ละคร ภาพยนตร์ และดนตรี จนประสบความสำเร็จโดยได้รับการตอบรับอันดีเยี่ยม จากประชาชนทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในวงการแสดงทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมมหรสพครบทุกรูปแบบทั้งการแสดงหน้าม่าน ละคร ภาพยนตร์ โขน
และดนตรี ให้ประชาชนได้ชมกัน

ศาลาเฉลิมกรุงจึงตระหนักถึงความสำคัญที่จะมุ่งมั่นอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันงดงาม และธำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ไว้สืบไป เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีคุณภาพครบทุกอรรถรส อีกประการหนึ่งเพื่อให้เป็นการ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบายหลักของศาลาเฉลิมกรุงอีกทางหนึ่ง

การแสดงโขน-2   การแสดงโขน-3  

ผู้เขียน :

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 0-2222-0434, 02225-8757-8, 0-2623-8148-9

เว็บไซต์ : http://www.thaiticketmajor.com/performance/hanuman_eng.php