กรุงเทพมหานคร ทริปเช้าไป เย็นกลับ

กรุงเทพมหานคร ทริปเช้าไป เย็นกลับ

สถานที่ : รอบบริเวณกรุงเทพ

หมวดหมู่ : เส้นทางการท่องเที่ยว

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางความเจริญในฐานะเมืองหลวงเท่านั้น หากแต่ยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างแน่นแฟ้น เที่ยวชมความงาม รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่ยังคงมนต์เสน่ห์มิลบเลือน นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สักการะพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมือง ขอพรให้มีแก้วแหวนเงินทองตลอดปี ถัดมายังด้านหลังเป็นที่ตั้งของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ งดงาม ด้วยพุทธศิลป์ ประดับมุกที่ฝ่าพระบาทเป็นลวดลายมงคล 108 ประการ โบราณว่าไหว้พระนอนวัดโพธิ์จะอยู่ดีกินดีตลอดปี มาต่อกันที่ วัดสุทัศนเทพวราราม บริเวณเสาชิงช้า ไหว้พระศรีศากยมุนี พระประธานเก่าแก่ เชื่อกันว่าจะทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็น แล้วมาขึ้นภูเขาทองไหว้พระ วัดสระเกศ อธิษฐานชำระล้างสิ่งไม่ดีจาก ชีวิต อิ่มเอมกับภาพมุมสูงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จากนั้นเดินทางมายัง วัดเทพธิดาราม สัมผัสกุฏิสุนทรภู่ มหากวีสี่แผ่นดิน ตื่นตากับความอลังการของโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทยที่ วัดราชนัดดาราม สักการะพระบรมสารีริกธาตุให้แคล้วคลาดภยันตราย ก่อนปิดท้ายที่ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ตระการ ตากับงานหัตถศิลป์พื้นบ้านสุดแสนวิจิตร จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมถ์ ชมภูมิปัญญาเชิงศิลป์ ที่สะท้อนความเป็นไทยร่วมสืบสานไว้เป็นมรดกสยามประเทศ จบทริปนี้ชีวิตรุ่งโรจน์ ทั้งเรื่องงาน เรื่องเพื่อนและเรื่องส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม :